Människans mest dominerande sinne är just ögonen, vilket förklarar varför det är så viktigt för oss att det vi äter presenteras snyggt och ser tilltalande...