När du utför en laseroperation (LASIK eller LASEK) genomgår du ett kirurgiskt ingrepp i ögat. Det kan därför vara värt att överväga alternativen innan man...